1. Η χρηματοδότηση χορηγείται από τη MACO Ι.Κ.Ε και όχι από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
  2. Η MACO I.K.E εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης με βάση την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια του πελάτη.
  3. Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 9,9% και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
  4. Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 29€ για χρηματοδότηση έως και €1.000 και στο ποσό των €41 για χρηματοδότηση άνω των €1.000.
  5. Η χορηγούμενη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της συνολικής δαπάνης αγοράς των αγαθών. Ελάχιστο ποσό χορηγουμένης χρηματοδότησης €800 και μέγιστο €5000.
  6. Η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 2 έως 12 μήνες.
  7. Δεν ισχύει για επαγγελματικές αγορές (τιμολόγια).
  8. Ισχύει για τα Συστήματα Μαλλιών Classic, Royal και MACO, για τις υπηρεσίες συντήρησης αυτών αλλά και για τα προϊόντα της MACO.
  9. Η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται σε 1 εργάσιμη ημέρα.