Κατά τη διαδικασία παραγγελιών μέσω του e-shop, θα ενημερώνεστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως επίσης και για τις τιμές. Η MACO επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εξαντληθεί μετά την υποβολή της παραγγελίας τους, για την αλλαγή του αναμενόμενου χρόνου παράδοσης.

Σε περίπτωση που η νέα αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής είναι ασύμφορη για τον πελάτη, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μέσω έγγραφης δήλωσης (με e-mail), η οποία θα γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μόνο ένα μέρος της παραγγελίας, τα υπόλοιπα προϊόντα θα σταλούν κανονικά. Επίσης, οι προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται το περιεχόμενο των όρων χρήσης.

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της MACO. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς τη MACO εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της MACO με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.